31 Oct 2020 A SOSIT TIMPUL
EVALUĂRII

Acte necesare întocmirii evaluării

Pentru elaborarea unui raport de evaluare, evaluatorul are nevoie de copiile xerox ale următoarelor documente:


Terenuri
Acte necesare pentru evaluarea terenurilor
Apartamente / garsoniere
Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor/garsonierelor
Construcții
Acte necesare pentru evaluarea construcțiilor (construcție + teren)
 • Act de proprietate

 • Extras de carte funciară pentru informare

 • Plan de încadrare în zona ( scara 1:500)

 • Plan de situație (scara 1:2000/1:500)

 • Încheiere de intabulare

 • Fișa bunului imobil

 • Certificat de urbanism

 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare

 • Act de proprietate

 • Încheiere de intabulare

 • Extras de carte funciară pentru informare

 • Memoriu tehnic cadastru

 • Plan de amplasament și delimitare (scara 1:200 / 1:500)

 • Fișa bunului imobil

 • Releveu apartament

 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare

 • Act de proprietate

 • Încheiere de intabulare

 • Extras de carte funciară pentru informare

 • Plan de încadrare în zonă (scara 1:5000)

 • Plan de situaţie (scara 1:2000 / 1:500)

 • Autorizaţie de construire / desfiinţare

 • Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

 • Certificat de urbanism

 • Memoriu tehnic arhitectură

 • Memoriu tehnic rezistență

 • Fișa bunului imobil

 • Releveu pe fiecare nivel al construcţiei

 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de Înmatriculare